Egzamin A2. 5 głównych korzyści.

You are currently viewing Egzamin A2. 5 głównych korzyści.
  • Otrzymasz certyfikat kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych. Możesz korzystać z pełnej kategorii Otwartej. 

  • Możesz wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi z klasą C2 o wadze do 4kg.

  • Licencja na drony A2 umożliwia wykonywanie lotów do 5m od ludzi i zabudowań w trybie niskiej prędkości drona (do 3m/s). Dzięki temu można wykonywać np. inspekcje budynków.

  • Warto mieć licencję A2, ponieważ podwyższa to świadomość, kompetencje pilota i znajomość przepisów dronowych. To z kolei zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo wykonywania lotów dronami.

  • Posiadając uprawnienia A2 możesz wykonywać loty dronami bez konieczności zapewnienia kontrolowanego obszaru naziemnego.

Kategoria otwarta - informacje ogólne.

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub stojącego obok pilota obserwatora do wysokości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz drony:

  • A1 – Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi. Nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób. Loty dronami z klasą C0 i C1.

  • A2 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;

  • A3 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. to 150 m.
    Dla wyjaśnienia, „Zgromadzenia osób” to zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im swobodne przemieszczanie się.

Jakim dronem można latać w podkategorii A2 ?

Posiadając uprawnienia pilota drona w podkategorii A2 można wykonywać loty dronami z klasą C2.

tabela dronów z klasą C

Kategoria Otwarta A2 - jak zdobyć uprawnienia ?

Zauważyliśmy, że dużym problemem dla przyszłych pilotów dronów jest zrozumienie dużej ilości informacji o zasadach wykonywania lotów dronami. Nie ma ogólnodostępnych źródeł rzetelnej wiedzy z których można skorzystać, dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które w praktyczny sposób przygotuje Cię do bezpiecznego wykonywania lotów. 

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Po pierwsze dowiesz się jak bezpiecznie i bez narażania na konsekwencje prawne wynikające z niezrozumienia przepisów obowiązujących w Polsce wykonywać loty dronem.

Po drugie, nauczysz się jak praktycznie latać dronem, co uchroni Cię przed utratą drona za kilka tysięcy złotych w pierwszym locie.

Po trzecie, poznasz różne zastosowania dronów, co może otworzyć przed Tobą perspektywę dalszego rozwoju zawodowego lub hobbystycznego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Jak zapisać się na egzamin A2?

Dla Twojego komfortu, egzaminy prowadzimy w formule ONLINE. Wystarczy wybrać odpowiadający Tobie termin.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Masz pytania związane ze szkoleniami?

Planujesz zakup drona, ale potrzebujesz fachowej porady?

Skorzystaj z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

Formularz konsultacji