Wymiar typowy drona – zmiana interpretacji

You are currently viewing Wymiar typowy drona – zmiana interpretacji

Bardzo istotna informacja! Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował informację o zmianie sposobu pomiaru wymiaru typowego dronów!

Czym jest wymiar typowy drona?

Wymiar typowy, to jeden z podstawowych parametrów wpływających na ryzyko wykonywania lotów.  Sposób jego określenia ma znaczenie przy określeniu wymagań dotyczących realizacji lotu. Najczęstszy przypadek to wartość graniczna 1m – jej przekroczenie powoduje obowiązek wyznaczenia kontrolowanego obszaru naziemnego (KON).

cyt: „kontrolowany obszar naziemny“ oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się system bezzałogowego statku powietrznego i w którego granicach operator systemu bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację.

Do 18.04.2024 określając wymiar typowy drona (w przypadku wielowirnikowca) należało brać pod uwagę największą odległość między krawędziami łopat śmigieł. Ten sposób pomiaru powodował, że 1 metr przekraczała znaczna ilość kopterów, które wcześniej mogły być z powodzeniem wykorzystywane w ramach scenariuszy standardowych w mieście. Przykładowo DJI M30T licząc od krawędzi śmigieł miał 1,05m. Podobnie większe drony ze stajni DJI – M300, M350, M600, drony Yuneec – H850 i kilka mniej popularnych platform.

Jak obecnie mierzyć wymiar typowy?

Dzięki informacji opublikowanej na stronie Urzędu sposób wyznaczenia wymiary typowego został ujednolicony i uproszczony (bo wartość można znaleźć w niemal każdej instrukcji obsługi). Poniżej cytat ze strony ULC:

cyt: „W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie rynku oraz po przeprowadzonej analizie obowiązujących przepisów informujemy, że w przypadku wykonywania operacji w ramach krajowych scenariuszy standardowych (NSTS) przez maksymalny wymiar typowy bezzałogowego statku powietrznego rozumieć należy:

  • rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów,
  • średnica wirnika głównego dla śmigłowców, lub
  • odległość pomiędzy osiami przeciwległych silników dla wielowirnikowców.

W pozostałych przypadkach tj. wykonując operację w oparciu o STS, PDRA lub SORA maksymalny wymiar typowy określony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.”

Dzięki takiej interpretacji wszystkie wymienione wyżej wielowirnikowce „wracają” do miast i lotów w ramach narodowych scenariuszy standardowych (NSTS).

*na koniec małą uwaga – to rozwiązanie chwilowe. Funkcjonować będzie do końca 2025 roku, czyli do końca obowiązywania narodowych scenariuszy standardowych i oczywiście dotyczy operatorów, którzy złożyli oświadczenia przed końcem 2023 roku. Daje to nam wszystkim czas na przygotowanie się zarówno sprzętowo jak i formalnie do kontynuowania pracy w 2026 roku. Nie czekaj do końca 2025 roku:

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już teraz

Masz wątpliwości dotyczące wykorzystania dronów w Twojej firmie? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę zanim podejmiesz decyzję?

Bezpłatna konsultacja to 15 minutowa rozmowa z naszym ekspertem. Możesz ten czas wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu związanego z dronami.

Strona Bezpłatna konsultacja

Oświadczam iż, zapoznałam/em się z treścią Polityki Prywatności, Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.