Istotne zmiany przepisów od stycznia 2024 ㅤㅤㅤ

You are currently viewing Istotne zmiany przepisów od stycznia 2024 ㅤㅤㅤ

Kategoria: Przepisy

Zmiany w przepisach dotyczących uprawnień dronowych od stycznia 2024: Kompleksowy przegląd nowych regulacji

Na czym polegają nowe przepisy dronowe od stycznia 2024 roku?

Podstawę wprowadzanych zmian stanowi ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947. Dokument jest z nami od 31 grudnia 2020 r. i to na jego podstawie loty dronami zostały podzielone na trzy kategorie:

 1. Otwartą
 2. Szczególną
 3. Certyfikowaną

Rozporządzenie 947 dzieli loty dronami na kategorie ze względu na ryzyko, jakie dany lot niesie. Wskazuje jednocześnie na wykonywanie lotów w odpowiedniej kategorii dronami z nadaną klasą od C0 do C6. Loty dronami z klasą C0, C1, C2, C3, C4 możliwe są wyłącznie w kategorii Otwartej. Kategoria szczególna to loty dronami z klasą C5 i C6.

Do końca grudnia 2023 r. trwa okres przejściowy, czyli przejściowe przepisy dronów, umożliwiające wykonywanie lotów bezzałogowcami, które nie posiadają nadanej klasy.

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego 31 grudnia 2023 r., od Nowego Roku czekają nas istotne zmiany wynikające z wdrożenia Rozporządzenia wykonawczego 2019/947, w szczególności:

 • zakończenie możliwości składania oświadczeń operatorów do krajowych scenariuszy standardowych NSTS
 • początek obowiązywania unijnych scenariuszy standardowych STS ( STS-01, STS-02), w tym nowe zasady szkolenia pilotów do uzyskania uprawnień do STS

Zakończenie możliwości składania oświadczeń oświadczeń do krajowych scenariuszy standardowych NSTS.

Od 1 stycznia nie będzie możliwości złożenia oświadczenia o realizacji lotów dronami w kategorii szczególnej, według krajowych scenariuszy standardowych! Z tego powodu, warto rozważyć złożenie oświadczenia do końca grudnia 2023 r., nawet jeśli operator nie posiada uprawnień pilota bezzałogowego statku powietrznego. O różnicach pomiędzy pilotem a operatorem pisaliśmy tu: Operator vs pilot – przeczytaj.

Oświadczenie składa operator bezzałogowego statku powietrznego i jest to deklaracja wykonywania lotów dronami w zakresie określonych w krajowych scenariuszach standardowych ram. Każdy operator, który złoży oświadczenie o operacji do 31.12.2023 będzie mógł korzystać z zapisów krajowych scenariuszy standardowych do 31.12.2025 r. Oznacza to również, że operatorzy ze złożonym oświadczeniem, będą mogli szkolić nowych pilotów do uprawnień wymaganych przez krajowy scenariusz standardowy.

Początek obowiązywania unijnych scenariuszy standardowych STS-01 i STS-02

Spójrzmy na grafiki, jakie opracowała EASA dla zobrazowania zasad wykonywania lotów dronami w ramach scenariuszy standardowych. 

STS-01, loty w zasięgu wzroku VLOS:

 1. Loty dronami z klasą C5
 2. Loty wyłącznie w zasięgu wzroku pilota (VLOS)
 3. Loty do 120 m.
 4. Loty z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego

STS-02 określający loty poza zasięgiem wzroku BVLOS:

 1. Loty dronami z klasą C6
 2. Loty poza zasięgiem wzroku pilota (BVLOS) do 1 km lub 2 km w przypadku zaangażowania obserwatora
 3. Loty do 120 m., poza obszarem
 4. Loty z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego

Jak będą wyglądały szkolenia NSTS/STS?

Dla operatorów SBSP z aktywnym oświadczeniem o operacji według krajowych scenariuszy standardowych w zasadzie niewiele się zmieni. Nowi piloci u takiego operatora będą mogli uzyskać uprawnienia do NSTS. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało dla nowych operatorów SBSP. Otóż, od 1 stycznia 2024 będą możliwe szkolenia wyłącznie do europejskich scenariuszy standardowych STS.

Szkolenie pilotów do STS będzie można zrealizować wyłącznie na dronie z klasą adekwatną do scenariusza. W przypadku STS-01 musi to być bezzałogowiec z klasą C5, natomiast do STS-02 dron z klasą C6. Podmioty szkolące określą liczbę godzin szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnień w zakresie STS-ów.

Rozszerzenie NSTS do STS.

Piloci z uprawnieniami ważnymi na dzień 31 grudnia 2023 r., będą mogli ROZSZERZYĆ swoje uprawnienia dronowe do STS. Proces będzie polegał na:

1) przejściu szkolenia teoretycznego ONLINE na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

2) zaliczeniu egzaminu ONLINE na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3) odbyciu szkolenia praktycznego do STS w ośrodku szkolenia pilotów, na dronie z klasą C5 lub C6.

Podsumowanie

Jak widać, Nowy Rok przyniesie nam duże zmiany. Warto jednak zapewnić sobie jeszcze dwa lata wykorzystania naszych krajowych scenariuszy standardowych. Można to zrobić składając oświadczenie o operacji do dnia 31.12.2023 r. Kliknij i zobacz aktualną ofertę szkoleń do krajowych scenariuszy standardowych, które możesz zrealizować online w dogodnym dla Ciebie czasie.
Oferta szkoleń NSTS.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skorzystaj z naszej bezpłatnej konsultacji. Skontaktujemy się na podany przez Ciebie numer telefonu i postaramy się wyjaśnić wszystkie nurtujące Cię kwestie.

Masz wątpliwości? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. 

Contact Form Demo (#3) (#4) (#5)