Dron DJI Phantom 4 RTK – jak nim latać w 2024 roku?

You are currently viewing Dron DJI Phantom 4 RTK – jak nim latać w 2024 roku?

Latanie dronem DJI Phantom 4 RTK w świetle aktualnych przepisów.

Wraz z wdrożeniem pełnych przepisów europejskich dla dronów pojawiły się liczne pytania o to, w jaki sposób można latać dronem DJI Phantom 4 RTK? Jest to sprzęt dość młody, jednak nie posiadający nadanej klasy C. Powoduje to pewnego rodzaju problemy i ograniczenia w dalszym wykorzystaniu do prac pomiarowych. Podsumowanie zmian dla dronów znajdziesz w artykulePodsumowanie zmian przepisów dla dronów w 2024.”

W niniejszym artykule omówimy 3 warianty na wykorzystanie drona DJI Phantom 4 RTK w świetle obowiązujących przepisów.

Wariant I - loty w kategorii otwartej w podkategorii A3.

Kategoria Otwarta dzieli się na trzy podkategorie – A1, A2, i A3 i obejmuje loty najniższego ryzyka, dronami posiadającymi nadaną klasę C.
A1 – loty wykonywane dronami z klasą C0 – drony do 250g, C1 – drony do 900g oraz dronami o masie do 250g jednak zakupionymi przed 1 stycznia 2024 lub zabawkami (np. dron DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, DJI AIR 3, DJI MAVIC 3 V2.0, DJI MAVIC 3 Cine V2.0, DJI MAVIC 3 Classic.)

A2 – loty wykonywane dronami z klasą C2 do 4kg, została zmieniona odległość na wykonywanie lotu minimum 30m od ludzi lub 5m stosując tryb niskiej prędkości do 3m/s (np. drony DJI Matrice 30, DJI Matrice 30T, DJI Mavic 3 Enterprise, DJI Mavic 3 Thermal, DJI Mavic 3 Multispectral)

A3 – Loty wykonywane dronami z klasą C3 oraz C4, oraz wszystkimi dronami nieposiadającymi klasy o wadze większej niż 250g do maksymalnej wagi 25 kg. (drony bez nadanej klasy, np. DJI Phantom 4 RTK, DJI Phantom 3, dron DJI Inspire 1, DJI Mavic pro,

Z uwagi na fakt, że DJI Phantom 4 RTK nie posiada nadanej klasy, pozostaje możliwość wykorzystania go w kategorii Otwartej w podkategorii A3.

Poważnym ograniczeniem tego wariantu jest jednak to, że podkategoria A3 oznacza loty z zachowaniem bezpieczne odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych (podstawa prawna UAS.OPEN.040, Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2019/947).

Wariant II - loty w kategorii szczególnej w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS.

Posiadając drona DJI Phantom 4 RTK możesz wykonywać loty w ramach kategorii szczególnej. Warunkiem jest posiadanie uprawnień pilota do danego NSTS oraz złożone oświadczenie o operacji w kategorii szczególnej.

Wariant III - loty w kategorii szczególnej na podstawie zezwolenia na operację.

Jeżeli loty w kategorii otwartej z zachowaniem wymaganej, bezpiecznej odległości nie spełniają Twoich wymagań. Jeżeli nie posiadasz złożonego oświadczenia o lotach zgodnie z krajowym scenariuszem standardowym (NSTS), pozostaje ostatni, trzeci wariant na wykonywanie lotów dronem DJI Phantom 4 RTK.

Należy zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o zezwolenie na operację w kategorii szczególnej. Wniosek o zezwolenie na operację jest stosowany w przypadku, gdy operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym i nie należy do kategorii „otwartej”. Przed złożeniem niniejszego wniosku operator jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka.

W celu opracowania analizy ryzyka masz dwie możliwości:

1. Ocena ryzyka planowanej operacji: przeprowadzenie oceny ryzyka planowanej operacji zgodnie z metodologią SORA (Specific operations risk assessment) oraz przedłożenie wraz z wnioskiem oceny ryzyka i wszystkich środków ograniczających ryzyko oraz przestrzeganie celów bezpieczeństwa operacyjnego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


2. Predefiniowana ocena ryzyka (PDRA-Predefined risk assessment): jest to uproszczona forma przeprowadzenia analizy ryzyka dla operatorów zaproponowana przez EASA. Jeżeli planowana operacja okaże się objęta jednym z opublikowanych PDRA, zamiast przeprowadzać pełną ocenę ryzyka, można postępować z instrukcjami zawartymi w PDRA i odpowiednio przygotować dokumentację do wniosku, który zostanie złożony do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Masz drona DJI Phantom 4 RTK?

Dysponujesz innym dronem i zastanawiasz się co zrobić, żeby dalej korzystać z niego legalnie? 

Zapisz się i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, żeby rozwiać swoje wątpliwości.

Contact Form Demo (#3) (#4) (#5)