Jak otrzymać klasę C0 i C1 dla dronów DJI? Instrukcja jak to zrobić w 5 krokach.

You are currently viewing Jak otrzymać klasę C0 i C1 dla dronów DJI? Instrukcja jak to zrobić w 5 krokach.

Krok 1

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o klasę należy włączyć aplikacje DJI Fly i połączyć się z dronem. Trzeba udostępnić Internet w przypadku aparatury DJI RC i jeśli obraz przełączył się na kamerę należy wrócić do ekranu głównego.

Krok 2

W tym miejscu powinno pokazać się okno, które pokaże dostępne aktualizacje. Jeśli jednak tak się nie wydarzyło należy przejść do zakładki Profil (postać człowieka) na dole ekranu. Następnie w zakładce Settings (Ustawienia) znajdziemy opcję aktualizacji oprogramowania. Wykonujemy aktualizację zgodnie z wyskakującymi oknami. (jeśli posiadasz najnowsze oprogramowanie przejdź do następnego kroku).

grafika aplikacji DJI FLY z dronem
komunikat new firmware available

Krok 3

Po poprawnej aktualizacji powinno pokazać się poniższe menu z nowymi opcjami. Wybierz zakładkę Service (Serwis). A następnie Cx Label Request (Zgłoszenie Cx Label)

ekran dji fly z zaznaczonym czerwonym kwadratem polem services

Tutaj należy wpisać adres korespondencyjny do wysłania naklejek. Po ich otrzymaniu należy je umieścić na dronie. Naklejki dotrą do nas w około 20 dni roboczych. Przesłanie naklejek jest bezpłatne.

Krok 4

Po otrzymaniu naklejek należy umieścić je na dronie zgodnie z załączoną instrukcją razem w liście od producenta. Jeśli wszystkie naklejki są na swoim miejscu wykonujemy fotografie drona a następnie trzeba udostępnić je na swoim koncie DJI.

Krok 5

Wejdź na stronę https://www.dji.com/pl a następnie wybierz zakładkę Support. Następnie przejdź do okna My Service Portal i zaloguj się na swoje konto DJI. W tym miejscu przejdź do zakładki My class identification application gdzie możesz udostępnić zdjęcia i wysłać do akceptacji. Po zweryfikowaniu poprawności umieszczenia naklejek proces zostanie zakończony i zostanie dodany dokument PDF potwierdzający nadanie klasy dla naszego drona.

zrzut ekranu ze strony dji
ekran logowania do konta dji
ekran dji z polami wyboru my case, ma dresss, my class identification application
ekran ze strony dji z zaznaczonym na zielono postępem procesu uzyskiwania oznakowania C

Potrzebujesz pomocy związanej z aplikacją o oznakowanie klasy dla dronów? 
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Strona Bezpłatna konsultacja