Referencje

Niniejszym zaświadczam, że firma Akademia UAV […] w terminie 26-30 czerwca 2023 roku przeprowadziła szkolenie dla 16 funkcjonariuszy organów ścigania z Polski, Hiszpanii, Litwy oraz Włoch. Szkolenie obejmowało swoim zakresem uzyskanie uprawnień do lotów poza zasięgiem wzroku oraz zagadnienia z pozyskiwania danych kamerami termowizyjnymi, systemy antydronowe, modelowanie 3D i skaning laserowy.

Niniejszym potwierdzam, że w ramach wdrożonego w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu systemu bezzałogowego […] Akademia UAV przeprowadziła szkolenie UAVO BVLOS dla funkcjonariuszy Wydziału – Sztab Policji KMP w Poznaniu. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Niniejszym potwierdzam, że ośrodek szkoleniowy […] Akademia UAV, zrealizował szkolenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Szkolenie obejmowało przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i zrealizowane zostało zgodnie z umową.

Firma Akademia UAV […] zrealizowała szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych, którego celem było uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych w zakresie uprawnień pilotów BSP w kategorii szczególnej w scenariuszach NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05 i NSTS-06 dla 7 pracowników DCT. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i rzetelnie, zgodnie z oczekiwaniami

obraz_2024-01-11_150630768

Akademia UAV dostarczyła bezzałogowy statek powietrzny oraz przeprowadziła przeszkolenie personelu do uprawnień NSTS-05. Realizacja dostawy odbyła się z należytą starannością i zachowaniem naszych wymogów, zarówno w kwestii parametrów technicznych, jak również uzgodnionego terminu realizacji, co pozwala nam zarekomendować firmę jako rzetelnego partnera w zakresie kompleksowego wdrożenia BSP.

Niniejszym potwierdzam, iż Akademia UAV przeprowadziła szkolenie operatorów UAV BVLOS dla pracowników firmy Budimex S.A. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami.

czarno czerwona grafika

Drony dla Biznesu Zobacz Świat z Nowej Perspektywy!

©2023 Dronydlafirmy.pl wszystkie prawa zastrzeżone.                                                                                Wykonanie Antoni Koropis