Strzelił do drona z kamerą termowizyjną z wiatrówki. Incydent w Warszawie.

You are currently viewing Strzelił do drona z kamerą termowizyjną z wiatrówki. Incydent w Warszawie.

Kategoria: Przepisy

Opinie komentujących są skrajnie różne. Od krytycznych w stosunku do nieodpowiedzialnego i bezprawnego zachowania strzelca, po krytykę pilota i wyrazy wsparcia dla mieszkańca.

Co wydarzyło się w Warszawie 23.01.2024? – oświadczenie operatora realizującego zaplanowane i zlecony obloty budynków.

W imieniu Akademia UAV, operatora realizującego usługę oblotów budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej informujemy:

Loty realizowane są na zlecenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM). Obloty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. operator posiada wszelkie zgody i uprawnienia do realizacji tego typu lotów. Każdorazowo loty drona odbywają się za zgodą Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej lotniska Warszawa Babice (AFIS EPBC). Każdy lot znajduje potwierdzenie we właściwym systemie zgłaszania lotów określonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Piloci posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu podobnych lotów.

Mieszkańcy zostali z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani poprzez biuletyn osiedlowy, oraz przez informacje rozwieszone w każdej z klatek schodowych. Piloci są przygotowani do udzielania informacji na temat realizowanych zadań, ich zakresu oraz posiadanych zgodach na loty.

Co bardzo ważne, drony nie zaglądają do mieszkań. Loty odbywają się z zachowaniem pełnej prywatności mieszkańców. 

Opis zdarzenia. 

W dniu 23.01.2024 r. dron DJI Matrice 30T realizujący powierzone zadanie został dwukrotnie postrzelony z broni pneumatycznej przez otwarte okno balkonowe. W wyniku postrzelenia uszkodzone zostały anteny BSP a pilot wykonał lądowanie awaryjne w bezpiecznym miejscu. Po wylądowaniu osoba strzelająca wyrzuciła w kierunku pilota worek z cieczą i skierowała w stronę pilota groźby.

W wyniku uszkodzeń dron nie nadaje się do dalszego użytku. Natychmiast po lądowaniu powiadomiona została Policja, ATZ EPBC oraz zleceniodawca. Materiał dowodowy, wraz z oświadczeniem, przedstawieniem odpowiednich uprawnień i zgód przekazany został funkcjonariuszom przybyłym na miejsce. Pilot złożył wyjaśnienia na komisariacie.

Zadanie oblotów budynków dronami z kamerą termowizyjną jest kontynuowane.